Kako izgleda ekran potvrde projektne prijave

Nakon što pritisnete gumb PREDAJ PROJEKT pričekajte desetak sekundi da se Vaša projektna prijava zaprimi i da dobijete potvrdu da je prijava zaprimljena.

Vaša projektna prijava je zaprimljena kada se na ekranu pojavi tekst Vaša projektna prijava je zaprimljena.

zahtjev-zaprimljen-final

Ako ne vidite prikazani ekran, vaša prijava NIJE ZAPRIMLJENA.

Preporučamo da ponovite prijavu.

NAPOMENA:
Kopija prijave stići će na vašu e-mail adresu, ali moguće je da ne stigne odmah. Ako u Mojim projektima vidite vaš prijavljeni projekt, budite bez brige – on je zaprimljen.