Naknadna izmjena projektne prijave

Ako ste uočili grešku kod predane projektne prijave, naknadna izmjena moguća je na način da ponovo predate projektnu prijavu.

Jednostavno slijedite uputu za predaju projektne prijave, ali napravite potrebne izmjene (u podacima o prijavitelju ili u dokumentaciji).

Vaša prethodna projektna prijava će nakon predaje nove projektne prijave biti neaktivna i razmatrat će se Vaša zadnja projektna prijava.