Predaja projektne prijave – upute i savjeti

Savjeti za pripremu predaje projektne prijave

Kako biste projektnu prijavu predali čim jednostavnije, slijedite ove smjernice:

Unos podataka i dokumentacije u aplikaciju

Aplikacija za predaju projektne prijave je pregledna i jednostavna. Prvi ekran kojeg morate ispuniti su podaci o prijavitelju:

 

podaci o podnositelju

Na sljedećem koraku učitavate dokumentaciju – prijavni obrazac projekta, izjave i potvrdu Porezne uprave. Detaljne upute kako pripremiti dokumente pročitajte u članku Učitavanje dokumenata kod predaje projekta.