Učitavanje dokumenata kod predaje projektne prijave

Skeniranu dokumentaciju (npr. izjave projektnih partnera) morate spremiti u PDF formatu,  spojiti u jedan PDF dokument (ako imate više projektnih partnera) i na kraju optimizirati da ne prelazi veličinu od 20 MB.

Ukupna veličina svih datoteka koje učitavate kod prijave projekta ne smije biti veća od 60 MB.

 

Kako spojiti više PDF datoteka u jednu PDF datoteku?

Koristite besplatni on-line servis za spajanje više PDF datoteka u jedan PDF, npr sejda.com. Učitajte sve PDF datoteke koje želite spojiti klikom na gumb “Upload” i spojite ih u jedan PDF.

Koristite opciju Medium kvalitete i 144 dpi rezolucije za optimizaciju veličine PDF dokumenta.